Lid worden
Als je de theoriecursus wenst te volgen of vliegend lid van VCG wil worden, bezorg ons dan dit formulier (Word, pdf) ingevuld terug via de post.

De Vliegclub Grimbergen is een Nederlandstalige vliegclub gebaseerd op het Vliegveld van Grimbergen en staat open voor iedereen die op een actieve wijze de vliegsport wil beoefenen.

De Vliegclub Grimbergen kent twee soorten leden: iedereen kan sympathiserend lid worden door betaling van een jaarlijkse bijdrage van 20 €, vliegende leden zijn daarentegen volwaardig lid en kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van de club, niet in het minst de vliegtuigen zelf.

Er worden geen speciale voorwaarden voor het vliegend lidmaatschap gesteld, maar een aanvraag tot vliegend lid dient wel goedgekeurd te worden door de Raad van Bestuur. Deze Raad behandelt de aanvragen eens per maand, waarna de secretaris contact met je opneemt om de verschillende formaliteiten te vervullen: je dient het reglement van inwendige orde ter aanvaarding te ondertekenen en uiteraard het lidgeld te betalen.

Wanneer een vliegend lid 3 jaar ononderbroken lid is geweest, kan hij het statuut van effectief lid krijgen. Het effectief lidmaatschap geeft stemrecht in de algemene vergadering van de VZW en de mogelijkheid zich kandidaat te stellen voor een functie in de Raad van Bestuur.

Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd en kan opgezegd worden per brief aan de voorzitter ten laatste voor de aanvang van het nieuwe jaar. De betaling van het lidgeld kan gebeuren door storting op de rekening van de club of door automatische afhouding van de uitstaande provisie (op voorwaarde dat deze voldoende hoog is uiteraard).

De tarieven worden, mede door de inzet van vele leden, zo laag mogelijk gehouden maar zijn helaas afhankelijk van een aantal externe factoren zoals onderhoud en brandstof. Vooral deze laatste factor heeft een grote invloed op de kostprijs en bij aanzienlijke schommelingen worden de prijzen regelmatig aangepast. Kijk daarom steeds op het informatiebord in het clublokaal en op de leden-site voor de meest recente huurprijzen !