Hoe word ik privaat vliegtuigpiloot ?
Het is een vraag die we vaak te horen krijgen. Daarom trachten we op deze pagina een kort overzicht te geven van de verschillende stadia van de opleiding tot privaat piloot (PPL-A).

In grote lijnen zal je de volgende stappen moeten ondernemen:

 • Het medisch onderzoek.
 • De praktische opleiding.
 • De theorielessen.
 • De theorieproef.
 • Het praktijkexamen.
 1. Het medisch onderzoek.
  In principe kan je de praktische opleiding aanvatten zonder voorafgaande medische keuring. Door je simpelweg een persoonlijk vliegboek aan te schaffen kan je, vergezeld van een instructeur, de lucht in.
  Bij de Vliegclub Grimbergen hanteren we hiervoor een minimumleeftijd van 16 jaar. Je dient echter wel de medische keuring te ondergaan voor je eerste solo-vlucht en de verdere opleiding. Om onaangename verrassingen achteraf te vermijden, is het daarom aan te raden toch eerst je medische keuring te ondergaan zodat je met een gerust hart de opleiding kan aanvatten.

  Het medisch onderzoek stelt de fysieke en psychische geschiktheid van de kandidaat vast. Het onderzoek kan plaats vinden bij een Centrum voor Luchtvaartgeneeskunde of bij een erkende geneesheer naar keuze ("AME"). Nadien zal je, afhankelijk van je leeftijd, op regelmatige basis een nieuw onderzoek moeten ondergaan voor de verlenging van je medisch attest.

 2. De praktische opleiding.
  De praktijkopleiding gebeurt uiteraard individueel, op afspraak met een instructeur van de club en volgens de beschikbaarheid van de vliegtuigen. Je bepaalt zelf het ritme van de praktische opleiding, maar je houdt er toch best een zekere regelmaat in. Afhankelijk van de vrije tijd waarover je beschikt, kan je je licentie halen binnen de drie maanden (uitzonderlijk snel!) of het spreiden over een periode van bijvoorbeeld één of twee jaar.

  De basisopleiding gebeurt bij de Vliegclub Grimbergen integraal op Cessna 152, een populaire "tweezitter". Voor gevorderde opleiding heeft de club drie Cessna 172's en een Piper PA28 Archer II ter beschikking.

 3. De theorielessen.
  Naast het leren besturen van een vliegtuig als dusdanig zal je je ook moeten voorbereiden op de theoretische proef. Daartoe dien je een cursus te volgen bij een erkende instelling ("ATO") zoals de Vliegclub Grimbergen.

  De club richt hiertoe elk jaar een cursus in die een 35-tal sessies (1 maal per week) van elk drie uur behelst. De cursus is modulair opgebouwd zodat je op verschillende tijdstippen van het jaar kan inpikken. Telkens we van start gaan met een nieuwe module kan je in principe de theoretische opleiding aanvatten. Voor meer details neemt je best contact op met de secretaris van de club.

 4. De theorieproef.
  Na het succesvol afronden van de theoriecursus moet je binnen de 12 maanden het examen afleggen bij het Directoraat-generaal van de Luchtvaart te Brussel. Je moet je vooraf inschrijven en een inschrijvingsrecht betalen. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen die handelen over de volgende onderwerpen:
  • luchtvaartwetgeving
  • menselijke prestaties
  • meteorologie
  • communicatie
  • beginselen van het vliegen
  • operationele procedures
  • vluchtprestaties en -planning
  • algemene kennis van het luchtvaartuig
  • navigatie

  Om te slagen moet je op elk onderdeel minstens 75% behalen. Indien je niet voor alle onderdelen slaagt, heb je 18 maanden de tijd om de modules waarvoor je een onvoldoende haalde opnieuw af te leggen. Je moet slagen voor dit examen vooraleer je het praktijkexamen mag afleggen.

 5. Het praktijkexamen.
  Eens je geslaagd bent voor de theorieproef kan je, op voorstel van je instructeur, de praktische proef afleggen. Dit dient te gebeuren binnen de 24 maanden na het slagen voor het theoretische examen. Om het praktijkexamen te mogen afleggen moet je tevens 17 jaar oud zijn en over minimum 45 uren vliegervaring beschikken, waarvan minstens 25 uren met een instructeur en 10 uren solovlucht.